PRESTIŻOWE WYDARZENIE

Konferencja
Strategie HR

Analizy, raporty, prognozy, trendy

Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe Cedoz

ul.Moniuszki 1A, Warszawa

obok stacji: metro Świętokrzyska


PARTNERZY

wiecej_szczegolow_ikonaZgłoś swój udział
w konferencji


Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny oraz mailowy ze strony Cedoz Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w celu informowania o świadczonych usługach.
Zapraszamy Państwa na Konferencję Strategie HR.

  konferencja to przestrzeń do rozmów, dyskusji oraz dzielenia się doświadczeniami,
  to promocja myślenia oraz rozbudzanie aspiracji do działania, a także rozwijania własnej osobowości,
  to prestiżowe wydarzenie, którego uczestnicy spotykają się w interesujących dyskusyjnych.


Transformacja HR z działu zajmującego się administrowaniem zasobami ludzkimi na biznesowego partnera zarządu i menedżerów operacyjnych nieuchronnie zwiększyła oczekiwania wewnątrz organizacji.

 

Szefowie działów liczą na pomoc w postaci rozwoju kompetencji podległych im pracowników oraz ich samych, zarząd oczekuje zwrotu z inwestycji w ludzi, czyli skutecznych programów edukacyjnych, które poprzez najlepsze kadry podniosą konkurencyjność organizacji na rynku.

 

Wszyscy wymagają skuteczności i niemal natychmiastowych efektów. Z tego względu HR organizuje warsztaty z zarządem, których celem jest identyfikacja najważniejszych dla ich firmy kompetencji. Na tej podstawie powstają szczegółowe plany edukacyjne. Prowadzone są równocześnie regularne badania satysfakcji klienta, i na ich podstawie diagnozowane są kompetencje oczekiwane bezpośrednio przez rynek.

Jarosław Pasik
Strategie i Biznes
Dyrektor Promocji i Marketingu

Patroni medialni

Program


9.30   Początek konferencji i przywitanie uczestników
9.40 – 10.15   Odpowiedzialność pracodawcy i kadry kierowniczej za sytuacje niepożądane w środowisku pracy takie jak mobbing, dyskryminacja czy naruszenie dóbr osobistych pracownika.

→ Marzena Łabędź, Radca Prawny, Dyrektor Działu Prawa Pracy, Partner w Kancelarii Sadkowski i Wspólnicy

10.15 – 10.50   Liderzy zmian – jak ich znaleźć i wykształcić w odpowiednie kompetencje?

→ Małgorzata Marek, Menadżerka ds. Odpowiedzialnego Biznesu

→ Robert Kujoth, Menedżer w zespole Human Resource Consulting w PwC w Polsce

10.50 – 11.05   Przerwa kawowa
11.05 – 11.40   E-learning jako element strategii HR – Bezpieczny projekt e-learningowy o przewidywalnych rezultatach? To możliwe.

→ Iwona Wieczorek, Dyrektor zarządzająca w e-learning.pl

11.40 – 12.15   Assessment Center jako najtrafniejsze narzędzie oceny kompetencji. Ale czy zawsze?

→ Izabela Szewc, Program Development Consultant – Spring Professional

12.15 – 12.30   Przerwa kawowa
12.30 – 13.20   Jak zbudować zwycięski zespół? | Debata ekspertów
→ Monika Smulewicz
→ Witold Moszyński, wykładowca programu Executive MBA for Human Resources Professionals w Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego
13.20 – 13. 45   Obiad
13.45 – 14.15   Badania screeningowe jako pozapłacowa forma gratyfikacji pracowników..

→ Kamila Bień, Specjalista ds. Sprzedaży – Comarch Healthcare / Centrum Medyczne iMed24

14.15 – 14.50   Zatrudnienie tymczasowe – alternatywa dla umów o pracę? Praktyczne aspekty proponowanych zmian do ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych.

→ Agnieszka Szczodra-Hajduk, Starszy prawnik – Kancelaria Hogan Lovells

→ Piotr Kwasiborski, Prawnik – Kancelaria Hogan Lovells

14.50 – 15.00   Przerwa kawowa
15.00 – 15.35   Sytuacja rynkowa i jej wpływ na podejście do zarządzania karierą.

→ dr Anna Bugalska, IBD Business School

15.35 – 16.10 ZUS
16.10   Zakończenie konferencjiPrelegenciMarzena Łabędź

  Radca Prawny, Dyrektor Działu Prawa Pracy, Partner w Kancelarii Sadkowski i Wspólnicy
→ Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UJ, specjalista z zakresu prawa pracy. W trakcie praktyki zawodowej zyskała szerokie doświadczenie w sprawach związanych w szczególności z zatrudnianiem transgranicznym, przeprowadzaniem procesów zwolnień grupowych, współpracą pracodawców z partnerami społecznymi. Doradza jednym z największych pracodawców m.in. w branżach: bankowej, farmaceutycznej, kosmetycznej, kolejowej, budowlanej, spożywczej.W latach 2013-2015 prawnicy kierowanego przez nią Działu Prawa Pracy z sukcesem reprezentowali klientów w około 300 toczących się przed sądami w całej Polsce procesach sądowych. Zaangażowana również w działalność dydaktyczną – prowadzi szkolenia otwarte i zamknięte oraz wykłady z zakresu prawa pracy, skierowane przede wszystkim do dyrektorów personalnych w największych firmach. Autor artykułów publikowanych m.in. Studiach z zakresu prawa pracy i polityki społecznej wydawanych nakładem Uniwersytetu Jagiellońskiego. Współautor wydawnictw takich jak: „Dokumenty pracownicze. Wzory i komentarze” (red. nauk. K.W. Baran, Wolters Kluwer, Rok publikacji: 2014) oraz „Dokumenty w zatrudnieniu na podstawie pragmatyk służbowych. Wzory i komentarze” (red. nauk. K.W. Baran, Wolters Kluwer, Rok publikacji: 2015).
czytaj więcej »


Małgorzata Marek

 Menadżerka ds. Odpowiedzialnego Biznesu, PwC

Posiada wieloletnie doświadczenie biznesowe, szczególnie w zakresie budowania strategii rozwoju biznesu, komunikacyjnych, edukacyjnych, a także Diversity czyli zarządzania różnorodnością. W PwC odpowiada za działaniami z obszaru CR w 25 państwach Europy Środkowo Wschodniej- koncentrując się na rozwoju przedsiebiorczości, projektach z zakresu edukacji i innowacji społecznych. Współtworzyła globalną strategię CR firmy, doradza w tworzeniu usług i produktów w obszarze zrównoważonego rozwoju w regionie. Małgorzata zasiada w jury konkursu na najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku, przewodniczy pracom komitetu ds. CSR Francuskiej Izby Przemyslowo- Handlowej a także jest doradcą pro bono ds. rozwoju NesST Polska.Małgorzata jest certyfikowanym coachem. Jako coach i mentor uczestniczyła w wielu projektach inkubacji i akceleracji inicjatyw społecznych m.in. nadzorowała program mentoringu dla przedsiębiorstw społecznych, program coachingowy Dwa Sektory Jedna Wizja dla liderów społecznych, program Innowacje Społeczne według metodologii Design Thinking. Jest autorką artykułów i publikacji o tematyce CSR i biznesowej m.in. podręczników dla przedsiębiorstw społecznych i biznesu – Zrób BiznES.
czytaj więcej »


Robert Kujoth

  Menedżer w zespole Human Resource Consulting, PwC

Dotychczasowe, 15-sto letnie doświadczenia Roberta koncentrują się przede wszystkim na projektach związanych z efektywnością HR, wynagrodzeniami, zarządzaniem efektywnością, etatyzacją, zmianami organizacyjnymi oraz audytem funkcji HR i projektami typu HR Due Dilligence.Robert uczestniczył w wielu projektach dotyczących oceny kompetencji oraz budowy programów rozwoju menedżerskiego. Przygotowywał oraz prowadził wiele szkoleń dotyczących tematów HR (w tym m.in.: systemu ocen okresowych, systemu zarządzania przez cele, udzielania feedbacku, efektywności HR-owej, i. in.).Propagator – na gruncie Polski – idei HR kontrolingu, czyli pomiaru efektywności inwestycji w kapitał ludzki. Certyfikowany użytkownik metodyki Saratoga HC Benchmarking mierzącej efektywność polityki HR-owej.
czytaj więcej »


Iwona Wieczorek

  Dyrektor zarządzająca, e-learning.pl

→ Dyrektor zarządzająca w e-learning.pl. Ma 13-letnie doświadczenie w branży edukacji elektronicznej oraz w obszarze zarządzania i marketingu b2b. Przez wiele lat odpowiedzialna była za zarządzanie projektami e-learningowymi dla wielotysięcznych grup. Swoją wiedzę z obszaru marketingu i motywacji niejednokrotnie wykorzystuje w procesach e-learningowych. Jako jedna z pierwszych wprowadziła na rynek usługi wsparcia procesu m.in. tzw. marketing motywacyjny, który w praktyce wielokrotnie przesądzał o sukcesie projektów. Fascynatka e-learningu i ciągłego samokształcenia z wykorzystaniem sieci.


Izabela Szewc

  Program Development Consultant, Spring Professional

Konsultant z wszechstronnym doświadczeniem w obszarze HR zdobytym we wiodącej agencji doradztwa personalnego. Na swoim koncie ma wiele sukcesów związanych z efektywną realizacją projektów rekrutacyjnych na wyższe stanowiska dla polskich i zagranicznych firm z branży produkcyjnej. Obecnie zorientowana na wsparcie klientów w procesach oceny kompetencji i potencjału pracowników za pomocą specjalistycznych narzędzi diagnostycznych, wśród których szczególną uwagę poświęca metodzie Assessment/ Development Center. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, certyfikowana przez EY Academy of Business w obszarze projektowania i prowadzenia sesji AC/DC. Posiada także uprawnienia do wykorzystywania rozwiązań SHL oraz prowadzenia Analiz Extended DISC, którymi posługuje się w codziennej pracy.
czytaj więcej »


Kamila Bień

  Specjalista ds. Sprzedaży, Comarch Healthcare / Centrum Medyczne iMed24

→ Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od początku kariery zawodowej – 2007 r. związana z branżą medyczną. Swoje bogate doświadczenie zawodowe zdobyła w takich firmach jak: Baxter, Bayer, Sandoz, gdzie kształtowała swoje umiejętności sprzedażowe. Współpracę z Comarch Healthcare podjęła w 2015 r. Obecnie odpowiada za sprzedaż rozwiązań zdalnej opieki medycznej. Entuzjastka praktycznych, innowacyjnych rozwiązań medycznych z pogranicza telekomunikacji i informatyki.


Agnieszka Szczodra-Hajduk

  Starszy prawnik, Kancelaria Hogan Lovells
Agnieszka Szczodra-Hajduk związała się z kancelarią w 1999 roku i jest Starszym Prawnikiem w Departamencie Korporacyjnym odpowiedzialnym za praktykę prawa pracy.Agnieszka Szczodra-Hajduk doradza polskim i zagranicznym firmom z zakresu prawa pracy, handlowego i prawa cywilnego.Specjalizuje się w prawie pracy, a w szczególności w zawieraniu i rozwiązywaniu umów z pracownikami i menedżerami, opracowywaniu regulaminów pracy i wynagradzania, zwolnieniach grupowych, uprawnieniach związków zawodowych oraz zagadnieniach związanych z przejściem zakładu pracy. Agnieszka Szczodra-Hajduk jest autorem artykułów z zakresu prawa pracy i prawa spółek. Prowadzi wykłady m.in. na studiach MBA we Francuskim Instytucie Zarządzania.Jest członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie i Stowarzyszenia Prawa Pracy.
czytaj więcej »


Piotr Kwasiborski

  Prawnik, Kancelaria Hogan Lovells
Piotr Kwasiborski rozpoczął współpracę z kancelarią Hogan Lovells w lutym 2013r. Pracuje w DepartamencieKorporacyjnym,w ramach którego współpracuje z klientami polskimi i zagranicznymi, doradzając w zakresie prawa cywilnego, prawa handlowego oraz prawa pracy. Ponadto zajmuje się sprawami rejestrowymi spółek prawa handlowego oraz uczestniczy w przygotowywaniu raportów duediligence.Piotr jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, który ukończył z wyróżnieniem w 2013r. Ponadto ukończył on także kurs prawa angielskiego i europejskiego organizowanym przez Centrum Prawa Brytyjskiego oraz sześciomiesięczne studia na Vrije Universiteit w Amsterdamie w ramach programu LLP Erasmus, gdzie odbywał kursy dotyczące międzynarodowego prawa handlowego i prawa europejskiego.Od stycznia 2014 roku odbywa aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.
czytaj więcej »


dr Anna Bugalska

  Wiceprezes Zarządu ds. Doradztwa i Badań Organizacyjnych oraz Dyrektor Programowy Centrum Eksperckiego – Zarządzanie Kapitałem Ludzkim, IBD Business School

Doktor ekonomii w zakresie nauk o zarządzaniu, senior konsultant i senior trener, praktyk biznesu z wieloletnim doświadczeniem, autorka naukowych publikacji z zakresu Human Capital Management. Doradza osobom zarządzającym w międzynarodowych korporacjach, firmach państwowych, urzędach w najtrudniejszych sprawach dotyczących zarządzania ludźmi. Prowadzi również zajęcia na studiach z HRM: na MBA i studiach podyplomowych.Doświadczenie doradczo-szkoleniowe obejmuje m.in. tworzenie strategii zarządzania zasobami ludzkimi i polityk kadrowych, opracowanie reguł, nadzór i udział w assessment /development center, opracowanie koncepcji coachingu i mentoringu wewnętrznego, współtworzenie systemu ocen pracowniczych, tworzenie procedur realizowania działalności szkoleniowe.
czytaj więcej »


Witold Moszyński

  wykładowca programu Executive MBA for Human Resources Professionals

Pasjonat HR-u & innowacji IT. Jest CEO i właścicielem HCCG – Human Capital Consulting Group. Od ponad 12 lat doradza zarządom i organizacjom z różnych branż w zakresie HRM i wdrożeń informacyjnych systemów zarządzania. W latach 2012-2016 pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Zarządzania Kapitałem Ludzkim w PKP S.A. oraz Redaktora Naczelnego gazety Grupy PKP „Twoja Kolej”. Jako Przewodniczący Komitetu Sterującego odpowiadał za wdrożenie w PKP Zarządzania Talentami w modelu cloud, koordynując współpracę 5 spółek zaangażowanych w ten projekt. Zainteresowania zawodowe łączy z naukowymi. Od 2010 r. jest członkiem Rady Programowej Centrum Kształcenia Podyplomowego, Eksperckiej Rady Konsultacyjnej i wykładowcą Uczelni Łazarskiego – jest jednym z wykładowców prestiżowego programu „Executive MBA for Human Resources Professionals”.
czytaj więcej »Organizatorzy i PartnerzyStrategie i Biznes | Organizator

strategieibiznes.pl
→ Portal „StrategieiBiznes.pl” jest przeznaczony dla przedsiębiorców, zwłaszcza ze średniej i wyższej kadry zarządczej firm typu PHB (privately held business, tj. przedsiębiorstw prywatnych).
Ambicją redakcji jest wznoszenie polskich liderów biznesu na najwyższy – strategiczny poziom zarządzania oraz poszerzanie ich horyzontów. Ma to być możliwe dzięki dostarczaniu czytelnikom pogłębionych, wysoce merytorycznych artykułów z obszarów: zarządzania, finansów, IT, kadr, prawa, marketingu i sprzedaży. Ich wyróżnikiem ma być mówienie o rzeczach trudnych, w sposób łatwy i zrozumiały.


Cedoz | Współorganizator

cedoz.pl
→ Jesteśmy praktykami biznesu. Naszym zadaniem jest przekazanie w sposób przystępny praktycznej wiedzy, która sprawdza się w biznesie. W naszej działalności skupiamy się na budowaniu rynku wysoko wykwalifikowanego i aktywnego zawodowo personelu finansowo-księgowego oraz kadrowo-płacowego. Przez 20 lat funkcjonowania naszej firmy na rynku zgromadziliśmy ogromne doświadczenie w branży szkoleniowej. Zaufało nam ponad 40 tysięcy osób, w tym ok. 5 tysiące firm i organizacji.


Kancelaria Sadkowski i Wspólnicy

sadkowskiiwspolnicy.pl
→ Sadkowski i Wspólnicy Spółka Komandytowo- Akcyjna – to kancelaria prawna z dwunastoletnim doświadczeniem na rynku. Ponad siedemdziesięcioosobowy zespół kancelarii tworzą doświadczeni radcy prawni, adwokaci i doradcy podatkowi.Jesteśmy kancelarią skupioną na kompleksowej obsłudze podmiotów gospodarczych przy wykorzystaniu wielu ściśle wyspecjalizowanych działów prawnych. Swoją działalność opieramy przede wszystkim na specjalizacji prawników wchodzących w skład zespołu. Nadrzędnym celem naszych prawników jest dostarczanie klientom optymalnych rozwiązań, które zapewnią im niezbędne bezpieczeństwo i pozwolą odnieść sukces. Obsługa prawna kancelarii obejmuje w szczególności zagadnienia związane z gałęzią prawa pracy, prawa cywilnego, gospodarczego, handlowego, prawa własności intelektualnej, jak również prawa administracyjnego i prawa podatkowego. Nasz zespół chętnie podejmuje się prowadzenia spraw o charakterze nowatorskim, wymagających podejścia strategicznego w szczególnym wymiarze, tych uznawane za trudne, wymagających wiedzy interdyscyplinarnej, a także doświadczenia związanego z zagadnieniami dotyczącymi prowadzenia i funkcjonowania przedsiębiorstwa nie tylko z zakresu prawa lecz również z zakresu zarządzania i ekonomii. Współpracujemy z profesorami uniwersyteckimi, biegłymi rewidentami, kancelariami notarialnymi. Wraz z największymi firmami szkoleniowymi w Polsce kancelaria prowadzi szkolenia dedykowane w szczególności przedsiębiorcom, w tym kadrze menedżerskiej i członkom organów zarządzających.
czytaj więcej »


PwC

pwc.pl
→ PwC jest wiodącą globalną organizacją świadczącą profesjonalne usługi doradcze. Naszym celem jest budowanie zaufania wśród społeczeństwa i rozwiązywanie istotnych problemów. Korzystając z wiedzy i kwalifikacji ponad 208 tysięcy pracowników w 157 krajach, dostarczamy naszym klientom najwyższą jakość w zakresie audytu, doradztwa biznesowego oraz doradztwa podatkowego i prawnego. W Polsce PwC zatrudnia zespół ponad 2000 specjalistów i kadry wspierającej w ośmiu miastach: w Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Rzeszowie, Wrocławiu i Warszawie. Nasza oferta jest kierowana do firm działających we wszystkich sektorach gospodarki – zarówno do największych koncernów, jak i lokalnych przedsiębiorstw rodzinnych.PwC cieszy się opinią znakomitego pracodawcy. Od kilku lat zdobywamy wszystkie najważniejsze nagrody przyznawane przez środowisko akademickie – jesteśmy Pracodawcą Roku w rankingu AIESEC Polska, a także Idealnym Pracodawcą w badaniu Universum Student Survey. Jesteśmy firmą odpowiedzialną społecznie. W roku 2005 PwC założyła Fundację „Podaruj siebie”, której celem statutowym jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. W jej działania aktywnie angażują się nasi pracownicy. Promujemy zachowania i postawy proekologiczne i prospołeczne, podejmujemy działania w zakresie wyrównywania szans w środowisku pracy, przestrzegamy zasad etyki i przejrzystości działań biznesowych. Współdziałamy z organizacjami biznesowymi, angażując się w działalność mającą na celu promowanie przedsiębiorczości. Doradzamy również pro bono inicjatywom społecznym, za co zostaliśmy wyróżnieni nagrodą im. Jacka Kuronia.
czytaj więcej »


e-learning

e-learning.pl
→ e-learning.pl to jedna z najbardziej doświadczonych marek e-learningowych na polskim rynku. Jest dostawcą kompleksowych rozwiązań e-learningowych i blended learningowych, realizowanych w oparciu o biblioteki gotowych szkoleń i produkowanych komponentów e-learningowych i digitalowych tj. produktów, platform i usług wspierających procesy kształcenia za pomocą nowych technologii. Oferta e-learning.pl skoncentrowana jest wokół 3 kluczowych obszarów: kontentu elektronicznego, sposobów jego dystrybucji a także usług wsparcia procesów e-kształcenia.


Spring Professional

springpoland.com
→ Spring Professional jest liderem profesjonalnych rekrutacji. Specjalizujemy się w procesach związanych z consultingiem HR oraz doborem specjalistów, kierowników oraz kadry menedżerskiej średniego i wyższego szczebla w obszarach Engineering, Finance, Sales & Marketing, Property & Construction, Supply Chain & Logistics, Lifescience. Spring Professional działa w 16 państwach na całym świecie zatrudniając ponad 700 konsultantów w 79 biurach.


Comarch Healthcare

comarch.pl/healthcare
→ COMARCH HEALTHCARE to renomowany dostawca zaawansowanych rozwiązań IT dla medycyny i wiodący producent oprogramowania HIS w Polsce. Firma sprawnie łączy kompetencje placówek medycznych i przedsiębiorstw telekomunikacyjnych z najnowszymi osiągnięciami z zakresu telemedycyny. W oparciu o inwestycje w programy badawczo-rozwojowe oraz budowę własnego Centrum Medycznego iMed24 w Krakowie, tworzone są innowacyjne produkty i rozwiązania dla opieki medycznej w ścisłej współpracy lekarzy z programistami.


Hogan Lovells

hoganlovells.com
→ Hogan Lovells to kancelaria prawna o globalnym zasięgu oferująca kompleksowe usługi doradztwa prawnego oraz podatkowego w ponad 45 biurach zlokalizowanych na 6 kontynentach.Warszawskie biuro Hogan Lovells doradza klientom działającym w Polsce oraz na rynkach Europy Środkowej i Wschodniej. W warszawskim biurze pracuje 72 prawników posługujących się biegle wieloma językami obcymi. Hogan Lovells jest jedną z 10 największych kancelarii prawnych w Polsce. Od wielu lat jesteśmy regularnie klasyfikowani w ścisłej czołówce rankingów kancelarii prawnych przygotowywanych w Polsce przez dziennik Rzeczpospolita oraz Dziennik Gazetę Prawną. Nasza wiodąca pozycja na rynku oparta jest na bardzo dobrej opinii i zaufaniu Klientów, którzy cenią sobie profesjonalizm i jakość naszych porad oraz czas i dokładność, z jaką pracujemy nad rozwiązywaniem ich problemów. Od wielu lat jesteśmy polecani również przez renomowane, niezależne międzynarodowe rankingi kancelarii prawnych, m.in. Legal 500, Chambers & Partners, IFLR1000 i WTR 1000. Pomagamy naszym klientom tworzyć najlepsze dla ich działalności w Polsce struktury prawne. Wspieramy przy zakładaniu przedstawicielstw, oddziałów czy spółek zależnych. Oferujemy kompleksowe usługi doradztwa prawnego.
czytaj więcej »


IBD Business School

ibd.pl
→ IBD Business School (d. Instytut Rozwoju Biznesu) jest szkołą biznesu, która oferuje programy rozwojowe dla polskiej i międzynarodowej kadry zarządzającej. Od 2013 roku IBD ma status jednostki naukowej.Szkoła prowadzi unikalne w Polsce – ze względu na zakres tematyczny, międzynarodową kadrę wykładowców i formę kształcenia – programy MBA. We współpracy z brytyjską szkołą biznesu Ashridge oferuje w języku angielskim program IBD Executive MBA oraz po polsku program IBD MBA. IBD jako partner Buckinghamshire New University przygotowuje nowy na polskim rynku program International MBA. Aktualizuje i rozbudowuje swoją ofertę programową, od lat cieszącą się uznaniem i popytem na rynku kształcenia kadr menedżerskich. Oferuje także usługi doradcze, tworzy własne narzędzia i innowacyjne rozwiązania dla biznesu oraz kursy coachingowe z międzynarodową akredytacją. IBD Business School ma własny kampus, w którego skład wchodzą: Green Park Conference Centre w Serocku i Sienna Training Centre w Warszawie.
czytaj więcej »Grant Thornton

gti.org
→ Grant Thornton to jedna z wiodących organizacji audytorsko-doradczych oraz outsourcingowych na świecie. Wiedza, doświadczenie i zaangażowanie ponad 2 600 partnerów oraz 40 000 pracowników Grant Thornton dostępne są dla klientów w ponad 130 krajach. W Polsce działamy przeszło 20 lat. Ponad 300-osobowy zespół, obecność w kluczowych aglomeracjach (Warszawa, Poznań, Katowice, Wrocław, Kraków i Toruń) zapewniają nam bliski kontakt z biznesem. Umożliwia to sprawną realizację wymagających projektów w obszarach usług audytorskich, doradztwa podatkowego, gospodarczego, europejskiego, prawnego, a także outsourcingu rachunkowości, kadr i płac. Na stałe współpracujemy z ponad 1000 podmiotów, w tym spółkami notowanymi na GPW oraz firmami z top 500 największych przedsiębiorstw działających w naszym kraju. Grant Thornton jest wyłącznym partnerem Grant Thornton International w Polsce. Grant Thornton jest jedną z czołowych, globalnych organizacji zrzeszających niezależne firmy audytorskie, doradztwa podatkowego oraz konsultingu biznesowego. Naszą misją jest uwolnienie potencjału rozwoju dynamicznych organizacji. Realizujemy to poprzez praktyczne, wybiegające w przyszłość biznesową usługi doradcze. Proaktywne zespoły projektowe, kierowane przez otwartych na klienta partnerów, wykorzystują wiedzę, doświadczenie i instynkt, by analizować złożone problemy przedsiębiorstw prywatnych, spółek giełdowych oraz firm sektora publicznego. Pomagamy Zarządom i menedżerom w znalezieniu właściwych rozwiązań.
czytaj więcej »Centrum Kształcenia Podyplomowego

ckp.lazarski.pl
→ Łazarski to już 22 lata doświadczenia w edukacji.Naszą misją, zgodnie z zamierzeniami założyciela Ryszarda Łazarskiego, jest stworzenie miejsca, które wyróżnia praktyczny wymiar kształcenia, jego międzynarodowy charakter oraz etos pracy.
Międzynarodowa społeczność naszej uczelni zachowuje najwyższe standardy etyczne, chlubi się otwartością i poszanowaniem wszystkich kultur i religii.
Naszą uczelnię wyróżnia podmiotowe podejście do studentów, którzy zdobywają tu wiedzę, uczą się krytycznego myślenia, odpowiedzialnego przywództwa i zaangażowania obywatelskiego.


;

Warunki uczestnictwa


Cena udziału:

560,- netto

przy zgłoszeniu 2 osób rabat 30%.

Miejsce: Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe Cedoz

ul.Moniuszki 1A, Warszawa

obok stacji: metro Świętokrzyska


→ Warunkiem udziału w konferencji jest internetowe zgłoszenie udziału.
→ Płatność następuje na podstawie faktury proforma wystawionej kilka dni od dokonania zgłoszenia lub w dniu konferencji.
→ Na kilka dni przed terminem konferencji organizator prześle uczestnikom potwierdzenie udziału wraz z informacjami organizacyjnymi.
→ Rezygnację z konferencji należy przesłać w formie pisemnej na adres email szkolenia@cedoz.pl najpóźniej 7 dni przed terminem wydarzenia.

wiecej_szczegolow_ikonaZgłoś swój udział
w konferencji


Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny oraz mailowy ze strony Cedoz Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w celu informowania o świadczonych usługach.
Kontakt


wiecej_szczegolow_ikonaZgłoś swój udział
w konferencji


Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny oraz mailowy ze strony Cedoz Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w celu informowania o świadczonych usługach.

Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe CEDOZ
      ul. Aleje Jerozolimskie 123 A, 02-017 Warszawa
    22 826 08 26, 22 826 08 56
      512 026 999, 501 628 866

    szkolenia@cedoz.pl


Grupa Strategie

      ul. Bracławska 6 lok 59, 04-044 Warszaw
      Jarosław Pasik, dyrektor ds. Promocji i Marketingu
      606 683 665
    jaroslaw.pasik@strategieibiznes.pl


Konto do wpłat
Grupa Strategie, Jarosław Pasik
NIP: 9511847156, REGON: 014833835
ul. Bracławska 6 lok 59, 04-044 Warszawa
  Idea Bank., Nr rach: 41 1950 0001 2006 0189 1898 0002